omilia palaion patrwn germanou

Στην εποχή τής παγκοσμιοποίησης, η οποία επιδιώκει με κάθε μέσον να μην υπάρχουν εθνικά κράτη με ρίζες, ιστορία και προγονικό παρελθόν, χρησιμοποιούνται «επιστήμονες», που σιγοντάρουν το έργο της. Το ζήσαμε με την κ. Ρεπούση, τους Γλωσσολόγους και την φωνητική γραμματική, την αμφισβήτηση της εθνικής επανάστασης του 1821, του Κρυφού Σχολειού, του χορού τού Ζαλόγγου, την παρουσίαση των ελλήνων Αρβανιτών και Σουλιωτών σαν Αλβανών κ.λπ.

Αμφισβητήθηκε επίσης η ομιλία τού Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Αγία Λαύρα (όχι βεβαίως η πρώτη επαναστατική κίνηση, που γνωρίζουμε ότι έγινε στην Αρεόπολη από τους Μανιάτες). Όμως ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Η ιστορία, εις πείσμα όλων, ξεσκεπάζει πάντοτε τον κάθε πλαστογράφο. Τα στοιχεία υπάρχουν και ανατρέπουν όλο το σαθρό και κατασκευασμένο ψευτοϊστορικό τους οικοδόμημα. Και λόγω της Εθνικής Εορτής τα παρουσιάζουμε.

Οι Ευρωπαϊκές Εφημερίδες

Η ομιλία τού Παλαιών Πατρών Γερ- μανού ανευρέθη σε διάφορες ευρωπαϊκές εφημερίδες και συγκεκριμένα στην εφημερίδα Le Constitutionnel των Παρισίων τής 6ης Ιουνίου (νέο ημ.) 1821, στους Times του Λονδίνου, της 11ης Ιουνίου 1821 (νέο ημ.) και συνοπτικά στην Journal de Savoie, της 15ης Ιουνίου 1821 (νέο ημ.).

Η δημοσίευση της Constitutionnel, η οποία υπάρχει και σε ψηφιοποιημένη μορφή τής εφημερίδας, φέρει τον τίτλο «Allocution de Germanicus, exarque de la premiere Achaie, archeveque de Patras, au clerge et aux fideles du Peloponnese, prononcee dans le couvent des freres Laures du mont Velin le 8 (20) Mars 1821»

Η μετάφραση του κειμένου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Η Φωνή των Καλαβρύτων» (αρ. Φύλλου 497, Ιούλιος 1988, σε μετάφραση Ανδρέα Βελισσαρίου.

 

Οι Πιστοί της Πελοποννήσου

Διακήρυξις του Γερμανού, Εξάρχου της πρώτης κατά την τάξιν Αχαΐας, Αρχιεπισκόπου Πατρών, προς τον Κλήρον και τους πιστούς της Πελοποννήσου, η οποία εξεφωνήθη εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους «Βελιά», την 8ην (20ην) Μαρτίου 1821.

«Πολυαγαπημένοι μας αδελφοί,
ο Κύριος, ο οποίος ετιμώρησε (ενν. δια της υποδουλώσεως εις τον κατακτητήν) τους πατέρας μας και τα τέκνα των, σας αναγγέλλει δια του στόματός μου το τέλος των ημερών των δακρύων και των δοκιμασιών. Η φωνή Του είπε ότι θα είσθε ο στέφανος του κάλλους Του και το διάδημα της Βασιλείας Του... Ο ναός τού Κυρίου, ο οποίος εβεβηλώθη, ωσάν ένας άθλιος χώρος, τα σκεύη της δόξης, τα οποία εσύρθηκαν εις τον βούρκον (Α´ Μακ. 2, 8-9), θα γίνουν καταιγίς !

Η άβυσσος την άβυσσον επικαλείται (Ψαλμ. 41,8) η παλαιόθεν (δηλ. η εγνωσμένη) ευσπλαχνία του Κυρίου (Θρήνοι Ιερε- μίου 5,1) θα επισκιάση τον Λαόν Του.

Η φυλή των Τούρκων υπερέβη το μέτρον των ανομιών, η ώρα του καθαρμού έφθασε, συμφώνως προς τον λόγον του Αιωνίου: «να πετάξης έξω, να διώξης, τον σκλάβον και τον υιόν του» (Γεν. 21,10).

Να είσθε, λοιπόν, αγαπημένοι, ω γένος των Ελλήνων, φυλή Ελληνική, (ενν. καθώς είσθε) δύο φορές δοξασμένοι από τους Πατέρες σας, οπλισθήτε με τον ζήλον του Θεού, έκαστος εξ υμών ας ζωσθή την ρομφαίαν του, διότι είναι προτιμότερον να αποθάνη τις με τα όπλα ανά χείρας, παρά να καταισχύνη τα ιερά της Πίστεώς του και την Πατρίδα του (Ψαλμ. 44,4).

Εμπρός λοιπόν «ας συντρίψωμεν τα δεσμά, τον ζυγόν, ο οποίος επικάθηται επί της κεφαλής μας»

(Ψαλμ. 2,3), διότι είμεθα οι κληρονόμοι τού Θεού και οι συγκληρονόμοι τού Ιησού Χριστού (Ψαλμ. 8,17).

Για την Δόξα των Προγόνων

Οι άλλοι, και όχι ημείς οι ιερωμένοι (κατά λέξιν εκτός του ιερατείου σας), θα σας ομιλήσουν δια την δόξαν των προγόνων σας. Εγώ όμως θα σας επαναλάβω το όνομα του Θεού, προς τον οποίον οφείλομεν αγάπην ισχυροτέραν και από τον θάνατον (Άσμα Ασμάτων 8,6).

Αύριον, ακολουθούντες τον Σταυρόν, θα βαδίσωμεν προς αυτήν την πόλιν των Πατρών, της οποίας η γη είναι ηγιασμένη από το αίμα του ενδόξου Μάρτυρος Αποστόλου Αγίου Ανδρέου. Ο Κύριος θα εκατονταπλασιάση το θάρρος σας. Ίνα δε προστεθούν εις υμάς αι αναγκαίαι δια να αναζωογονηθήτε δυνάμεις, σας απαλλάσσω από την νηστείαν της Τεσσαρακοστής, την οποίαν τηρούμεν. Στρατιώται του Σταυρού, ο,τι καλείσθε να υπερασπισθήτε, είναι αυτό τούτο το θέλημα του Ουρανού. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είσθε ευλογημένοι και συγκεχωρημένοι από πάσας τας αμαρτίας σας».

omilia palaion patrwn germanou

Στο Όρος Βελιά

Η Journal de Savoie, σε ανταπόκριση της 25ης Μαΐου 1821 από την Βιέννη, αναφέρει συνοπτικά: «Ο αρχιεπίσκοπος των Πατρών στην ομιλία του προς τους Έλληνες, στο μοναστήρι του όρους Βελιά, αφού εξεφώνησε στους υποδούλους Έλληνες πολλά αποσπάσματα από τους προφήτες, ανεκοίνωσε ότι με τον Σταυρό μπροστά και τα όπλα στα χέρια οι χριστιανοί θα βαδίσουν προς τον Θείο σκοπό τους. Για τον λόγο αυτόν τους απήλλαξε από την νηστεία της Σαρακοστής».

Η ομιλία έγινε γνωστή στην Ελλάδα πρώτα από την δημοσιογράφο Γιολάντα Τερέντσιο. Δημοσιεύθηκε επίσης σε τετράπτυχο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας το 1993. Η Μητρόπολη θεωρεί ότι με την ομιλία αυτή κηρύχθηκε η Επανάσταση στα Καλάβρυτα


Τεκμηριωμένο Κείμενο

Παρ’ όλα αυτά, όπως είθισται σήμερα για κάθε τεκμηριωμένο κείμενο, έτσΙ και το δημοσίευμα της Constitutionnel «αμφισβητήθηκε» από τον ιστορικό Β. Κρεμμυδά, ο οποίος συνεπέρανε (σ.σ. από που δεν ξέρω) ότι η ομιλία αυτή ...δεν έγινε, τουλάχιστον στον χρόνο και στον χώρο που αναφέρεται, και ότι το δημοσίευμα είναι ... κατασκευασμένο.

 

Τα επιχειρήματα εκπληκτικά!

1. Διαπιστώνει ότι η ομιλία είναι πολύ σύντομη (σ.σ. Ίσως ήθελε διδακτορική διατριβή)
2. Οι παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη είναι παραποιημένες. (σ.σ. Είχε την απαίτηση να μη γίνει σε μία προφορική ομιλία ούτε ένα λάθος)
3. Δεν μπορεί, ισχυρίζεται, να ήταν κατανοητές οι παραπομπές στο κοινό και να διεγείρουν το επαναστατικό του πνεύμα. (σ.σ. Ξεχνά ότι μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα οι επαρχιώτες ήσαν στην πλειοψηφία τους αγράμματοι. Αυτό βεβαίως δεν τους εμπόδισε, ακούγοντας διάφορες ομιλίες, να προτάξουν το χρέος και να επιτύχουν τα έπη τών Βαλκανικών Πολέμων και του 1940).


Πρωτεργάτης της Επανάστασης

Με αυτά τα σαθρά επιχειρήματα παρ’ότι δεν αμφισβητεί την ύπαρξη του δημοσιεύματος ισχυρίζεται ότι η ομιλία είναι κατασκεύασμα του γάλλου περιηγητή, συγγραφέα και διπλωμάτη F. Pouqueville, πιθανώς (σ.σ. προσέξατε επιστημοσύνη στο «πιθανώς» της αυθαιρέτου απόψεως) σε συνεργασία με τον ίδιο τον Γερμανό η τουλάχιστον εν γνώσει του, με σκοπό να παρουσιάσει στο γαλλικό κοινό τον Π.Π. Γερμανό ως φίλο ...της Γαλλίας και πρωτεργάτη της Επανάστασης. Ο ίδιος σημειώνει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες ομιλίες δεν εκφωνήθηκαν στην πραγματικότητα. Ήξεις αφίξεις δηλαδή. «Δεν έγινε η ομιλία», «πιθανόν να την κατεσκεύασε ο Πουκεβίλλ», «αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιες ομιλίες ...δεν έγιναν».


Αναζητώντας την Αλήθεια

Όπως και να ’χει το θέμα η ιστορία μάς δίνει και πάλι τα στοιχεία για να στηρίξουμε την αλήθεια της. Και μπορεί, κατά τον Θουκυδίδη, για πολλούς να είναι «αταλαίπωρος η ζήτησις της αληθείας και επί τα ετοίμα μάλλον να τρέπωνται», όμως εμείς, που αναζητούμε την αλήθεια θα φέρνουμε τα τεκμήρια και μόνον αυτά για να ανατρέψουμε τους ισχυρισμούς των αμφισβητιών.

omilia palaion patrwn germanou

 

Πηγή: A1